Tietosuojailmoitus

ChangeGroup Tietosuojailmoitus asiakkaille

 

Tämän asiakirjan tarkoitus

ChangeGroup on sitoutunut suojaamaan henkilötietojesi yksityisyyttä ja turvallisuutta. Tässä tietosuojailmoituksessa kuvataan, kuinka keräämme henkilötietojasi, kun ostat meiltä tuotteita ja palveluita, ja kuinka käytämme kyseisiä tietoja. ChangeGroup on rekisterinpitäjä. Tämä tarkoittaa, että olemme vastuussa sen päättämisestä, miten säilytämme ja käytämme henkilötietojasi. Tietosuojalainsäädännön mukaan meidän on ilmoitettava sinulle tämän tietosuojailmoituksen sisältämät tiedot. Tämä ilmoitus koskee nykyisiä ja entisiä asiakkaita sekä mahdollisia asiakkaita. Vaikka meillä on useita yritysasiakkaita, emme pidä keräämiämme näitä yritysasiakkaisiin liittyviä tietoja henkilötietoina. Voimme kuitenkin kerätä rajoitettuja tietoja joistakin kyseisiin yritysasiakkaisiin kuuluvista henkilöistä. Siksi tämä ilmoitus koskee myös näitä henkilöitä. Tämä ilmoitus ei ole osa mitään kanssasi tekemäämme sopimusta, ja voimme päivittää tämän ilmoituksen milloin tahansa. On tärkeää, että luet tämän ilmoituksen yhdessä minkä tahansa muun tietosuojailmoituksen kanssa, jonka voimme antaa tietyissä tilanteissa, kun keräämme tai käsittelemme henkilötietojasi, jotta olisit tietoinen siitä, miten ja miksi käytämme kyseisiä tietoja. Tässä ilmoituksessa "ChangeGroup", "me", "meitä" ja "meidän" sekä niiden erilaiset taivutusmuodot tarkoittavat ChangeGroupia.

Tietosuojaperiaatteet

Noudatamme tietosuojalakia. Kyseisen lain mukaan henkilötietoja, joita säilytämme sinusta:

 1. On käytettävä laillisesti, oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi.
 2. Saa kerätä vain päteviin tarkoituksiin, jotka olemme selittäneet sinulle selvästi. Henkilötietojasi ei saa käyttää millään tavalla, joka on ristiriidassa näiden tarkoitusten kanssa.
 3. On oltava asiaankuuluvia tarkoituksiin, joista olemme kertoneet sinulle, ja rajoitettu vain näihin tarkoituksiin.
 4. On oltava paikkansapitäviä ja pidettävä ajan tasalla.
 5. Saa säilyttää vain niin kauan kuin on tarpeen niihin tarkoituksiin, joista olemme kertoneet sinulle.
 6. On säilytettävä turvallisessa paikassa.

Tällaisia tietoja säilytämme sinusta:

Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa jotain henkilöä koskevia tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa. Henkilötiedot eivät sisällä tietoja, joista henkilöllisyys on poistettu (anonyymejä tietoja). Arkaluontoisissa henkilötiedoissa on erityisryhmiä, jotka vaativat korkeampaa suojaustasoa.

Voimme kerätä, säilyttää ja käyttää seuraavia sinua koskevien henkilötietojen ryhmiä:

 • henkilökohtaiset yhteystiedot, kuten nimi, osoitteet, puhelinnumerot, henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet, henkilöllisyyden vahvistamiseen liittyvät tiedot (eli ajokortti, passi, kansallinen henkilötodistus, oleskelulupa), asiakirjan tyyppi ja numero, asiakirjan viimeinen voimassaolopäivä / myöntämispäivä ja myöntämismaa
 • syntymäaika
 • valvontakameroiden kuvamateriaali
 • pankkitiedot.

Emme kerää sinusta mitään erityisiä henkilötietoryhmiä.

Näin keräämme henkilötietojasi:

Käytämme henkilötietojasi vain, kun laki sallii sen. Yleisimmin käytämme henkilötietojasi seuraavissa olosuhteissa:

 1. Jos meidän on täytettävä kanssasi tekemämme sopimus.
 2. Jos meidän on noudatettava oikeudellista velvoitetta.
 3. Jos se on tarpeen oikeutettujen etujemme (tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen) takia, ja sinun etusi ja perusoikeutesi eivät syrjäytä kyseisiä etuja.

Voimme käyttää henkilötietojasi myös seuraavissa tilanteissa, jotka ovat todennäköisesti harvinaisia:

 1. Jos meidän on suojeltava sinun etujasi (tai jonkun toisen etuja).
 2. Jos sitä tarvitaan yleisen edun vuoksi tai virallisiin tarkoituksiin.

Näissä tilanteissa käytämme henkilötietojasi:

Meidän on käytettävä tietyissä olosuhteissa henkilötietoryhmiä, jotka on mainittu edellä olevan Tällaisia tietoja me säilytämme sinusta -kohdan luettelossa. Tilanteet, joissa käsittelemme henkilötietojasi, on lueteltu alla. Olemme merkinneet alla olevaan luetteloon tähdillä oikeusperustan, jonka perusteella käsittelemme nykyisin tai tulevaisuudessa henkilötietojasi. Ilmoitamme myös, mitä henkilötietoryhmiä asiaan liittyy. Jos tarvitsemme tietoja ensisijaisesti voidaksemme täyttää kanssasi tekemämme sopimuksen, se on merkitty * -merkillä. Jos tarvitsemme tietoja täyttääksemme oikeudelliset velvoitteemme, se on merkitty ** -merkillä. Joissakin tapauksissa voimme käyttää henkilötietojasi täyttääksemme omat tai kolmansien osapuolten oikeutetut edut edellyttäen, että etusi ja perusoikeutesi eivät syrjäytä kyseisiä etuja. Se on merkitty *** -merkillä.

 • Tuotteitamme tai palveluitamme kohtaan osoittamasi mielenkiinnon kirjaaminen. ***
 • Myyntiehtojen määrittäminen. *
 • Maksun periminen sinulta. *
 • Kanssasi tekemämme sopimuksen hallinnointi. *
 • Yhteydenotto sinuun tavaroidemme ja/tai palveluidemme myynnin jälkeisiin ongelmiin liittyen. *
 • Yhteydenotto sinuun tavaroidemme ja/tai palveluidemme myynnin jälkeen tiedottaaksemme muista tuotteista ja palveluista, joista saatat olla kiinnostunut. ***
 • Ostoosi liittyvien kiistojen käsittely. *
 • Paikallisten rahanpesun vastaisten vaatimusten noudattaminen. **

Jotkut yllä olevista käsittelyperusteista ovat päällekkäisiä, ja voi olla useita syitä, jotka oikeuttavat henkilötietojesi käytön.

Jos et anna henkilötietojasi

Jos et anna tiettyjä henkilötietoja pyydettäessä, emme ehkä pysty täyttämään kanssasi tekemäämme sopimusta tai meitä voidaan estää noudattamasta oikeudellisia velvoitteitamme.

Tarkoituksen muuttuminen

Käytämme henkilötietojasi vain niihin tarkoituksiin, joita varten keräsimme ne, paitsi jos katsomme kohtuudella, että meidän on käytettävä niitä muusta syystä ja että syy on yhteensopiva alkuperäisen tarkoituksen kanssa. Jos meidän on käytettävä henkilötietojasi asiaan liittymättömään tarkoitukseen, ilmoitamme siitä sinulle ja selitämme oikeusperustan, jonka perusteella voimme tehdä niin.

Huomaa, että voimme käsitellä henkilötietojasi tietämättäsi tai ilman suostumustasi yllä olevien sääntöjen mukaisesti, jos laki vaatii sitä tai sallii sen.

Näin käytämme erityisen arkaluontoisia henkilötietoja

Erityisen arkaluontoisten henkilötietojen erityisryhmät vaativat korkeampaa suojaustasoa. Meillä on oltava lisää perusteluja tämäntyyppisten henkilötietojen keräämiselle, tallentamiselle ja käytölle. Voimme käsitellä erityisiä henkilötietoryhmiä seuraavissa olosuhteissa:

 1. Rajoitetuissa olosuhteissa nimenomaisella kirjallisella suostumuksellasi.
 2. Jos meidän on täytettävä oikeudelliset velvoitteemme.
 3. Jos sitä tarvitaan yleisen edun nimissä.
 4. Jos sitä tarvitaan sinun tai jonkun muun henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi, etkä pysty antamaan suostumustasi.

Emme kerää sinusta mitään henkilötietojen erityisryhmiä.

Tietojen jakaminen

Voimme joutua jakamaan tietosi kolmansille osapuolille, mukaan lukien kolmansien osapuolten palveluntarjoajille ja muille yhteisöille konsernissa, johon kuulumme.

Vaadimme kolmansia osapuolia kunnioittamaan tietojesi turvallisuutta ja käsittelemään niitä lain mukaisesti.

Voimme siirtää henkilötietojasi EU:n ulkopuolelle.

Jos teemme niin, voit odottaa samanlaista suojaustasoa henkilötietojesi suhteen.

Miksi voisitte jakaa henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voimme jakaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos laki vaatii sitä, jos se on tarpeen hallinnoidaksemme kanssasi
tekemäämme sopimusta tai jos meillä on oikeutettu etu tehdä niin. 

Mitkä kolmannen osapuolen palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojani?

Kolmannet osapuolet käsittää kolmansien osapuolten palveluntarjoajat (mukaan lukien urakoitsijat) ja muut konsernimme
yksiköt.

Kuinka suojattuja tietoni ovat, kun kolmansien osapuolten palveluntarjoajat ja muut konsernimme yksiköt käsittelevät niitä?

Kaikkien kolmannen osapuolen palveluntarjoajamme ja muiden konsernimme yksiköiden on toteutettava asianmukaiset turvatoimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi käytäntöjemme mukaisesti. Emme salli ulkopuolisten palveluntarjoajiemme käyttää henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa. Sallimme niiden käsitellä henkilötietojasi vain tiettyihin tarkoituksiin ja
ohjeidemme mukaisesti.

Milloin voitte jakaa henkilötietojani konsernin muille yksiköille?

Emme jaa henkilötietojasi konsernimme muille yksiköille.

Entä muille kolmansille osapuolille?

Voimme jakaa henkilötietojasi muille kolmansille osapuolille, esimerkiksi sääntelyviranomaiselle.

Tietoturva

Olemme toteuttaneet toimenpiteitä tietojesi turvallisuuden takaamiseksi. Tiedot näistä toimenpiteistä ovat saatavilla pyynnöstä.

Kolmannet osapuolet käsittelevät henkilötietojasi vain ohjeidemme mukaisesti ja silloin, kun ne ovat suostuneet käsittelemään tietoja luottamuksellisesti ja pitämään ne turvassa.

Olemme toteuttaneet asianmukaiset turvatoimenpiteet estääkseemme henkilötietojesi vahingossa tapahtuvan katoamisen, tietojen luvattoman käytön tai luvattoman pääsyn niihin sekä tietojen luvattoman muuttamisen tai paljastamisen. Lisäksi rajoitamme pääsyn henkilötietoihisi vain työntekijöille, edustajille, urakoitsijoille ja muille kolmansille osapuolille, joilla on liiketoiminnallinen tarve päästä niihin. Ne käsittelevät henkilötietojasi vain ohjeidemme mukaisesti, ja niitä koskee salassapitovelvollisuus.

Olemme ottaneet käyttöön menettelyjä kaikkien epäiltyjen tietoturvaloukkausten käsittelemiseksi ja ilmoitamme sinulle ja kaikille soveltuville sääntelyviranomaisille epäillyistä rikkomuksista, jos laki vaatii meitä tekemään niin.

Tietojen säilyttäminen

Kuinka kauan käytätte tietojani?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten keräsimme ne, mukaan lukien oikeudellisten, kirjanpitoa tai raportointia koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Kun tämä ei enää ole voimassa, tuhoamme henkilötietosi turvallisesti tietojensäilyttämiskäytäntömme mukaisesti. Henkilötietojesi asianmukaisen säilytysajan määrittämiseksi otamme huomioon henkilötietojen määrän, luonteen ja arkaluontoisuuden, henkilötietojesi luvattomasta käytöstä tai paljastamisesta mahdollisesti aiheutuvan vahingon riskin, tarkoitukset, joihin käsittelemme henkilötietojasi, ja voimmeko saavuttaa nämä tavoitteet muilla tavoin, ja sovellettavat oikeudelliset vaatimukset. Joissakin olosuhteissa voimme anonymisoida henkilötietosi, jotta niitä ei enää voida yhdistää sinuun. Tällöin voimme käyttää kyseisiä tietoja ilmoittamatta siitä sinulle erikseen.

Oikeus saada pääsy tietoihin, oikaista ja rajoittaa niitä ja poistaa ne

Velvollisuutesi ilmoittaa meille muutoksista

On tärkeää, että sinusta säilyttämämme henkilötiedot ovat paikkansapitäviä ja ajantasaisia. Ilmoita meille, jos henkilötietosi muuttuvat välillämme olevan suhteen aikana.

Henkilötietoihin liittyvät oikeutesi

Tietyissä olosuhteissa sinulla on lain mukaan oikeus:

 • Pyytää pääsyä henkilötietoihisi (tunnetaan yleisesti nimellä "rekisteröidyn pääsypyyntö"). Voit saada kopion henkilötiedoista, joita säilytämme sinusta, ja tarkistaa, että käsittelemme tietojasi laillisesti.
 • Pyytää oikaisemaan henkilötietoja, joita säilytämme sinusta. Voit korjata kaikki puutteelliset tai virheelliset tiedot, joita säilytämme sinusta.
 • Pyytää poistamaan henkilötietosi. Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, jos meillä ei ole hyvää syytä jatkaa niiden käsittelyä. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, jos olet käyttänyt oikeuttasi vastustaa käsittelyä (katso alla).
 • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä , jos käsittely perustuu oikeutettuun etuumme (tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun) ja jos tilanteessasi on jotain, joka saa sinut vastustamaan käsittelyä kyseisen perusteen perusteella. Sinulla on myös oikeus vastustaa sitä, missä käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksia varten.
 • Pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää meitä keskeyttämään henkilötietojesi käsittelyn, esimerkiksi jos haluat meidän toteavan niiden paikkansapitävyyden tai syyn niiden käsittelyyn.
 • Pyytää siirtämään henkilötietosi jollekin toiselle osapuolelle.

Jos haluat tarkastella, tarkistaa tai korjata henkilötietojasi tai pyytää niiden poistamista, vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää, että siirrämme kopion henkilötiedoistasi jollekin toiselle osapuolelle, ota yhteyttä tietosuojajohtajaamme kirjallisesti.

Maksua ei yleensä tarvita

Sinun ei tarvitse maksaa henkilötietoihisi pääsystä (tai muiden oikeuksiesi käyttämisestä). Voimme kuitenkin periä kohtuullisen maksun, jos pyyntösi päästä henkilötietoihisi on selvästi perusteeton tai kohtuuton. Voimme myös kieltäytyä täyttämästä pyyntöä tällaisissa olosuhteissa.

Voimme tarvita näitä asioita sinulta

Saatamme joutua pyytämään sinulta tiettyjä tietoja voidaksemme vahvistaa henkilöllisyytesi ja varmistaaksemme oikeutesi päästä henkilötietoihisi (tai käyttää muita oikeuksiasi). Tämä on toinen asianmukainen turvatoimenpide sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei paljasteta kenellekään, jolla ei ole oikeutta saada niitä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rajoitetuissa olosuhteissa, joissa olet voinut antaa suostumuksesi henkilötietojesi keräämiseen, käsittelyyn ja siirtämiseen tiettyä tarkoitusta varten, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi kyseistä käsittelyä varten milloin tahansa. Jos haluat peruuttaa suostumuksesi, ota yhteyttä tietosuojajohtajaamme. Kun olemme saaneet ilmoituksen siitä, että olet peruuttanut suostumuksesi, emme enää käsittele tietojasi tarkoitukseen tai tarkoituksiin, joihin olet alun perin suostunut, ellei meillä ole lain mukaan muuta oikeusperustetta tehdä niin.

Tietosuojailmoituksen noudattamiseen liittyvä yhteyshenkilö

Olemme nimittäneet tietosuojajohtajan valvomaan tämän tietosuojailmoituksen noudattamista. Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojailmoituksesta tai siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, ota yhteyttä tietosuojajohtajaamme. Sinulla on oikeus milloin tahansa tehdä valitus tietosuojakysymyksiä käsittelevään Information Commissioner's Officeen (ICO), Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojavaltuutetun virastoon. Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojailmoituksesta, ota yhteyttä tietosuojajohtajaamme osoitteessa gdpr@changegroup.com tai puhelinnumerossa +44 (0)203 675 8200.